top of page

 (2011) יומנים

במאית: איילת הלר

סדרה ב"צבע" על דמויות "שחור לבן". השחקן משה איבגי חוזר אל הגיבורים של יומני גבע כרמל,  גיבורי מהדורות היומנים "בשחור לבן" שבצבצו לרגע משולי "הפריים" קולם לא נשמע, ונעלמו אל תהום הנשייה. המפגש המיוחד הזה כמעט 50 שנה אחרי, יוצר פסיפס מרתק של חיים בצבע המספר את הסיפור של ישראל . דרך מפגשים אלה נביא את החלום הישראלי שהיה לנו, נבדוק מה התממש, מה התפקשש, והאם עדיין נותרה תקווה.

חברת הפקה: טופיה תקשורת

מפיקים: מיכאל שרפשטיין, משה אדרי, לאון אדרי

גוף שידור: רשות השידור - הערוץ הראשון

תסריט: גדעון מרון

מנחה: משה איבגי

עורכת תוכן ומנהלת הפקה : סיגל ראש

תחקיר: מיכאל אללו, לי נחושתן, ענבר מאור

צילום: אורי אקרמן

עריכה: הדס איילון

מוסיקה מקורית: אבי ברק

bottom of page