top of page

 (1998-2001) טירונות 

במאי: אורי ברבש

הסדרה עוקבת אחר הדמויות השונות סביב תקופת הטירונות של חיילי גולני, מפקדים, חיילים ושאר אנשי צה"ל שביניהם נרקמים עלילות וסיפורים שונים, בחייהם הצבאיים, האזרחיים והאישיים, חברויות, בגידות, קשיים ואהבות, תוך נסיון להעניק תמונה כללית של החברה הישראלית בכלל והעולם הצבאי הישראלי בפרט.

 

מפיקים: מיכאל שרפשטיין, עמיתן מנלזון

גוף שידור: "רשת" - ערוץ 22

תסריט: בני ברבש, אורי ברבש

צילום: רמי אגמי

עריכה: טובה אשר

מוסיקה מקורית: עדי רנרט

bottom of page