top of page

על רקע ארוחת ליל הסדר המשפחתית מתרחשות דרמות קטנות בחיי משפחה המתכנסת בבית ההורים לקראת החג. יונה, אם המשפחה, (גילה אלמגור) בטוחה שבעלה מיכאל (יוסף שילוח) בוגד בה, אך הוא למעשה מכין לה הפתעה ללא ידיעתה. במהלך הסרט נאלצים כל בני המשפחה להתמודד עם סודות מן העבר, קונפליקטים ועימותים משפחתיים, כל זאת על רקע התמודדות עם מותו של יזהר, אחיו התאום של שי, שנהרג במהלך שירותו הצבאי מספר שנים קודם לכן, ועדיין הכאב מלווה את כל בני המשפחה.

(ליליסדה (2001

בימוי: שימי זרחין

bottom of page