top of page

סדקים

סרטו של אריק לובצקי 

תסריט: מיכל אקרמן
במאים: אריק לובצקי 
   מפיקים: מיכאל שרפשטיין , משה אדרי , לאון אדרי ,שרגא בר 

ביום חגיגי בו אמור עודד, איש אקדמיה ומחקר מדעי בכיר, לקבל פרס יוקרתי, הוא מוזמן לחקירה במשטרה. אשתו מרב מתלווה אליו.

ברגע אחד חרב עולמם. מתברר להם שנועה, דוקטורנטית שעבדה אצלו במעבדה מאשימה אותו בכפייה מינית.

לאחר עימות עם נועה הוא מכחיש כי היה קשר רומנטי איתה. אולם ראיות חותכות של המשטרה ויעוץ מעו"ד גורמים לו להודות כי שיקר ואכן היה רומן.

מכאן מתחיל חשבון נפש קשה מול אשתו מרב בתחנת המשטרה. הפרשה נחשפת בתקשורת במלוא העוצמה והשיימינג ברשתות החברתיות מכה בו. בנו הקטן נחשף לידיעה ודורש מהוריו הסברים.

גם המציאות של נועה המתלוננת קשה. היא מתמודדת מול אמה שמנסה לטייח את הסיפור, ומול מירב הלוחצת עליה לעצור את החורבן.

 

עלילת הסרט מתרחשת ביום אחד, בו מתפוררים חיי המשפחה. מרב מתמרנת בין הזעם שיש לה כלפי עודד אותו היא מאשימה באטימות כלפיה כל חייהם, לבין הצורך להגן על משפחתה.

היא מתייצבת לצדו של עודד בידיעה שחייהם כבר לא יהיו כבעבר.

bottom of page