אבסלושין

סיפור אהבה מקסים אשר בתחילתו מתרחש באוניברסיטת קולומביה בין סטודנטית פלשתינאית (אליינה סאיד) לסטודנט ישראלי (אבי אבן). דרכיהם נפרדות ומצטלבות בשנית בשנת 2008 כאשר אבי הוא ראש ממשלת ישראל ואליינה היא ראש צוות המו"מ הפלסטיני .